1. Prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Należy  sprawdzić, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np.  mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji osób  trzecich (czy taśma nie jest naruszona) itp. 
Jeżeli są jakiekolwiek  uszkodzenia, należy w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy  towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie  transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, wylane, pogniecione  itp., należy w obecności doręczyciela spisać protokół szkody. W takim  przypadku tylko protokół stanowi podstawę do złożenia reklamacji.
 2.  Firma MARIMED Marek Kletkiewicz gwarantuje bezpieczeństwo  transakcji i pewność zwrotów. Kupujący ma 14 dni od daty otrzymania  towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli  sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia od umowy – 12  miesięcy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty  przesłania oświadczenia.
 Zwrot środków przez Sprzedającego powinien  nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych  od daty otrzymania oświadczenia. Sprzedający może wstrzymać się z  odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za  niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie  wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający  poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania  rzeczy. W ciągu 14dni od otrzymania przesyłki, Klient może zażądać  zwrotu pieniędzy i odesłać go z powrotem. Zgodnie z ustawą o ochronie  niektórych praw konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną  przez produkt niebezpieczny.Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja  2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)., Kupujący ma możliwość  zrezygnowania z zakupu w ciągu 14 dni, bez podania przyczyny i bez  ponoszenia dodatkowych kosztów (poza kosztami odesłania paczki). Produkt  musi być oddany w stanie niezmienionym (nie może być używany,  zniszczony, otwierany lub naruszony w jakikolwiek sposób), opakowanie  także nie może być naruszone. Dotyczy to folii i taśm zabezpieczających.  
3. Reklamacje należy przesyłać mailem na adres: marimedbiuro@gmail.com w terminie  do 14 dni od daty otrzymania przesyłki. 
4. Podstawą reklamacji jest  dowód sprzedaży lub faktura .
5. Zwroty towarów prosimy kierować na adres:  MARIMED Marek Kletkiewicz ul. Królewiecka 22 , 87-800 Włocławek.
6. Reklamacje będą  rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji  Klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie.  Przesłanie reklamowanego produktu odbywa się na koszt reklamującego, a  po uznaniu reklamacji przez gwaranta koszty przesyłki przechodzą na  gwaranta pod warunkiem korzystania przy przesyłce zwrotnej z usług  Poczty Polskiej – przesyłka polecona. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy  niezgodność zamówionego towaru z otrzymanym jest wynikiem pomyłki po stronie sprzedającego.